Polityka Prywatności

Poniższe informacje dotyczące ochrony danych mają zastosowanie do naszej strony internetowej pl.gopettrans.com. Dla celów jednolitości, informacje zawarte w tym dokumencie mają również zastosowanie do innych platform online zarządzanych przez Gopet Group: www.gopettrans.com, ro.gopettrans.com, gr.gopettrans.com, es.gopettrans.com, tr.gopettrans.com; welisten.gopettrans.com.

Jesteśmy zadowoleni, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową oraz że jesteście zainteresowani naszą firmą, oraz świadczonymi przez nas usługami. Postrzegamy ochronę danych jako parametr jakości zorientowany na naszego klienta. Ochrona Państwa danych osobowych oraz poszanowanie Państwa praw jest dla nas ważne. Przetwarzamy oraz używamy danych osobowych, które są zapisywane podczas odwiedzania naszej strony internetowej zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych.

Rejestrowanie oraz przetwarzanie danych osobowych

Podczas odwiedzin naszych stron internetowych, nasze serwery rutynowo przechowują techniczne dane dostępowe takie jak adres IP Państwa dostawcy internetu, informacje o używanej przeglądarce internetowej, strony internetowe, z których zostali Państwo przekierowani do nas, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzacie oraz datę i godzinę Państwa wizyty. Dostępne informacje nie mogą zostać przypisane do konkretnej osoby.
Używamy technicznych danych dostępowych jedynie w celu poprawy atrakcyjności oraz przyjemności z użytkowania strony przez odwiedzającego, oraz jeśli to konieczne, wczesnej identyfikacji problemów technicznych naszej strony internetowej. Używanie Państwa adresu IP jest z technicznego punktu widzenia całkowicie niezbędne do przeglądania naszych stron internetowych.

Poza tym możecie Państwo używać niemal wszystkich naszych serwisów internetowych bez konieczności podawania żadnych danych osobowych.

Cel gromadzenia danych

Rejestrujemy, przechowujemy oraz używamy danych osobowych tylko i wyłącznie w przypadku gdy jest to całkowicie niezbędne do odpowiedzi na Państwa oczekiwania lub jeśli dobrowolnie je Państwo podaliście. Prosimy o niepodawanie Państwa danych osobowych, jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na ich przechowywanie.

Działalność biznesowa. 

Obejmuje Państwa imię oraz adres e-mail, zarejestrowany podczas dobrowolnego podania ich w momencie wypełnienia naszego formularza kontaktowego online w celu wysyłania zapytań biznesowych, zapytań dotyczących naszych usług lub rejestracji do naszego newslettera. Wszystkie te dane nie są przechowywane na naszej stronie internetowej, lecz bezpośrednio przesyłane do naszych firmowych adresów mailowych, zdefiniowanych jak te znajdujące się na naszej stronie internetowej.

Działania rekrutacyjne. 

Nasza strona internetowa umożliwia bezpośrednią aplikację na nasze wolne stanowiska, wszystkie dane podane przez kandydatów w zgodzie z obowiązującym prawem pracy są uważane za poufne. Dane osobowe mogące zawierać imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail podawane są dobrowolnie w celu ułatwienia komunikacji z kandydatami. Dane osobowe przekazane, zarówno przez przesłanie nam życiorysu, jak również przy użyciu naszej aplikacji CV online, nie są przechowywane na naszej stronie internetowej, lecz przesyłane bezpośrednio do odpowiednich adresów e-mail.

Bezpieczeństwo Państwa danych

Udostępnione przez Państwa dane są chronione dzięki użyciu odpowiednich technicznych oraz organizacyjnych środków w celu ochrony ich przed przypadkową lub celową ingerencją, utratą, zniszczeniem lub dostępem przez nieuprawnione do tego osoby. Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić, że nasze środki ochrony są stale sprawdzane i ulepszane zgodnie z osiągnięciami technologicznymi oraz możliwościami organizacyjnymi.

Użycie oraz przekazywanie danych osobowych

Dodatkowo, dane osobowe będą rejestrowane, przetwarzane oraz używane przez nas, aby zapewnić spełnienie uzasadnionych interesów GOPET POLAND Sp. z o.o.  Przekazane nam dane osobowe udostępnimy naszym jednostkom zależnym lub parterom biznesowym bez wyrażonej przez Państwa zgody jedynie w zakresie, jaki jest niezbędny do przetwarzania Państwa zlecenia, lecz nie udostępnimy ich innym stronom trzecim oraz w szczególności nie będziemy ich sprzedawać lub przekazywać żadnym użytkownikom komercyjnym.

Pliki cookie

W niektórych obszarach naszego serwisu internetowego używamy plików cookie w celu odpowiedzi na preferencje naszych użytkowników oraz zaprojektowania stron internetowych w optymalny sposób. Pliki cookie nie są wirusami i w związku z tym nie stanowią żadnego zagrożenia dla Państwa komputera. Możecie Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby pliki cookie były ogólnie akceptowane lub blokowane, lub abyście mogli Państwo decydować o nich w każdym poszczególnym przypadku. Więcej informacji o plikach cookie możecie Państwo znaleźć w naszej Polityce Cookie.

Aktualizacje

Nasza polityka ochrony danych osobowych jest poddawana regularnej kontroli i zastrzegamy prawo do jej udoskonalania oraz aktualizacji w każdym momencie z lub bez wcześniejszego powiadomienia. Zachęcamy do częstego sprawdzania tych informacji. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzacie się Państwo z niniejszą polityką prywatności.

Możecie Państwo sprawdzić naszą pełna wersję Polityki Ochrony Danych Osobowych tutaj.

Państwa kontakt dla ochrony daty osobowych

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, sugestie lub zażalenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na adres privacy@gopettrans.com