Usługi dystrybucyjne

Usługi / Usługi dystrybucyjne
Nasza koncentracja w ostatnich latach na dystrybucji lokalnej owocuje wyraźnym wzmocnieniem krajowych działań dystrybucyjnych.

Korzyści:

  • Ładunki o wielkości od paczek/ładunków mniejszych niż jedna paleta do pełnych ładunków
  • Pełen zakres możliwości transportowych włącznie z autami dedykowanymi pod ekspresowe dostawy
  • Rozplanowane dostawy ze stałymi oknami czasowymi
  • Krótki okres preawizacji

Skontaktuj się z nami w celu dopasowania oferty

4 + 15 =