Rozwiązania Intermodalne

Z BAŁKANÓW DO ZACHODNIEJ EUROPY
Nasz wkład w zieloną logistykę
Ponieważ jesteśmy świadomi niekorzystnego wpływu transportu drogowego na środowisko skupiamy naszą uwagę na wprowadzeniu alternatywnych rozwiązań. W Gopet zaczęliśmy tworzyć rozwiązania intermodalne w 2013 roku stawiając sobie za cel przeniesienie 20% naszego transportu drogowego na kolej na przestrzeni następnych 5 lat.

Celem projektu BtoUK było stworzenie rentownych drogowo-kolejowych połączeń pomiędzy Bułgarią, Rumunią oraz zachodnią Europą. Pierwsze dostawy zostały zrealizowane do Wielkiej Brytanii. Projekt był przeprowadzony przy wsparciu Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci oraz programu Marco Polo.

W kolejnym etapie zasięg naszych usług intermodalnych został rozszerzony o trasy do Belgii, Holandii, Zagłębia Ruhry oraz znaczny obszar północnej Francji.

Połączenie intermodalne BG <>RO

Pierwszy pociąg intermodalny łączący Ruse w Bułgarii z Curtici w Rumunii przekoczył granicę 20 lipca 2014 roku. Gopet w pełni organizuje transport oraz zarządza własnym pociągiem będącym ważnym kamieniem milowym w naszym projekcie B2UK, łączącym kolejowo wschodnią i zachodnią Europę.

Obsługiwane na tej trasie wolumeny pozwoliły na rozszerzenie linii do Starej Zagory, jak również wprowadzenie nowego pociągu Gopet pomiędzy Curtici oraz Chiajną, Bukareszt co otwiera połączenie z portem w Constanta.

Działalność intermodalna rozwinięta na zachodnią Europę do takich terminali jak Genk, Zeebrugge oraz Duisburg umożliwia nam oferowanie klientom szerszego zakresu rozwiązań transportowych.

Skontaktuj się z nami w celu dopasowania oferty

Intermodal PL

Wysyłając formularz, zgadzacie się Państwo z naszą Polityką Bezpieczeństwa.

5 + 1 =