Europejski rynek transportu drogowego w 2023 – perspektywy i prognozy

lut 3, 2023Aktualności

Międzynarodowy transport drogowy i jego bezpośredni użytkownicy borykają się obecnie z wieloma zmianami.

W tych szczególnie niestabilnych czasach, wszyscy potrzebujemy niezawodnych partnerów. Międzynarodowe spedycje, aby się rozwijać, muszą zapewniać swoim klientom elastyczność i kompleksową wiedzę. Z drugiej strony, niezaprzeczalnym faktem jest, iż Europa boryka się z niedoborem kierowców, opóźnieniami w dostawach samochodów ciężarowych oraz tendencjami inflacyjnymi, które ciążą na ich działalności. Niestety trudno jest dokładnie określić, jak będzie się kształtować rynek przewozów drogowych w 2023 r. – oprócz wyżej wymienione czynników, dochodzi także niestabilna sytuacja gospodarcza, polityka handlowa i niestety wciąż duże zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw.

Wśród dostępnych rodzajów transportów (morski, lotniczy, kolejowy), to właśnie samochodowy jest wciąż najbardziej rozpoznawalną usługą w Europie. Ma rozwiązania typu speed-to-shelf, dobrą widoczność i możliwie elastyczne i szybkie dostosowywanie się do zmian. Jest to usługa bezpieczna i skuteczna – zapewnia dostawy w sposób zwinny i zgodny z przepisami, dzięki czemu firmy spedycyjne dbają o zaufanie swoich klientów. Niezależnie od rodzaju przewożonych towarów (od neutralnych do niebezpiecznych) lub obowiązujących przepisów (lokalnych lub międzynarodowych), transport samochodowy musi łączyć doświadczenie oraz zrozumienie w stosunku do pojawiających się wyzwań, mając na uwadze także poszanowanie środowiska naturalnego.

Transport drogowy wzrasta razem z ożywieniem gospodarczym.

W związku z tym, europejski transport samochodowy powinien nadal korzystać z dość dynamicznej gospodarki w 2023 r. (pomimo tego, iż analitycy zwiastują zbliżające się spowolnienie tempa wzrostu). Można wywnioskować, że uzupełnianie zapasów prawdopodobnie będzie zwiększać wolumeny, głównie poprzez rozwój e-handlu. Biorąc pod uwagę, że popyt w tym sektorze bardzo szybko rośnie, rośnie także potrzeba transportu towarów, szczególnie tych wrażliwych na czynniki czasowe. Ten trend wymaga od firm logistycznych większej elastyczności i szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania konsumentów. Może to doprowadzić do wzrostu liczby małych dostawców usług logistycznych oraz wykorzystywania nowych technologii, takich jak drony czy pojazdy autonomiczne. Podczas gdy handel elektroniczny odnotował w ostatnich latach znaczny skok, prognozy na rok 2023 przewidują pewne spowolnienie konsumpcji. Ta tendencja może doprowadzić do sytuacji, że klienci będą się mocniej koncentrować się na oszczędzaniu niż wydawaniu.

Intensywny rozwój technologiczny i zmieniające się wymagania konsumentów dyktują także rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone i przyjazne dla środowiska rozwiązania logistyczne. Optyka koncentruje się teraz na rozwoju i praktykach przyjaznych dla środowiska. Pojazdy elektryczne czy hybrydowe, napędzane paliwami alternatywnymi czy przyjmowanie „zielonych” strategii logistycznych, to ważne działania w nadchodzących latach i są częścią wysiłków na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy zrównoważonego rozwoju. Prawdopodobnie doprowadzi to do powstania także nowej infrastruktury do ładowania i tankowania tych pojazdów.

Istnieją również rozwiązania w zakresie dostaw ostatniej mili. Mowa tu o dronach i pojazdach autonomicznych, które mają poprawiać ich szybkość i wydajność. Także śledzenie ładunków, telematyka i automatyzacja pomagają poprawić ich wydajność w całym łańcuchu transportowym. Coraz silniej widoczna jest także automatyzacja w magazynach i centrach dystrybucyjnych – dzięki zastosowaniu robotyki i tym podobnych technologii, podnosi się wydajność i zmniejsza koszty pracy. Oznacza to, że cała branża musi konsekwentnie inwestować w nowe technologie i rozwijać nowe umiejętności.

W miarę wzrostu handlu światowego, na branżę logistyczną w Europie będą miały również wpływ umowy i przepisy handlowe. Branża będzie musiała dostosować się do nowych zasad i przepisów, aby móc bezproblemowo przemieszczać towary przez granice.

Reasumując, branża transportowa w Europie stoi przed kilkoma wyzwaniami, ale i szansami rozwojowymi. Firmy, które są w stanie dostosować się do zmian i inwestować w niezbędne technologie czy umiejętności, będą miały najlepsze położenie, aby odnieść sukces w przyszłości.