GOPET TRANS odnotowuje wzrost o 33% z rocznym obrotem 181 milionów EUR za rok 2022

maj 18, 2023Aktualności

GOPET TRANS szacuje, że do 2030 r. osiągnie 20% wzrost liczby przesyłek dostarczanych transportem intermodalnym. To część strategii firmy, która zanotowała roczne obroty na poziomie 181 mln EUR i wzrost o 33% r/r. Te dane pokazują pozytywny i trwały trend, który potwierdza wiodącą pozycję firmy w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań dla transportu drogowego, lotniczego, morskiego i intermodalnego. W ostatnich latach szereg wydarzeń na tle geopolitycznym doprowadziły do znaczących zmian na całym świecie. Pojawiły się nowe bariery handlowe, dostawcy stali się konkurentami, podczas gdy zdolności adaptacyjne i odporność przemysłu zostały wystawione na poważną próbę przez wysoką inflację, niestabilne ceny ropy naftowej i niedobory wykwalifikowanego personelu. Dodatkowe czynniki, jak zmiana ustawodawstwa w kierunku zrównoważonego (zielonego) rozwoju, rosnące oczekiwania klientów i zmiany pokoleniowe, również wymusiły zbudowanie nowych standardów biznesowych i ponowne przeanalizowanie strategii rozwoju w całym sektorze logistycznym.

W czasie trwania kryzysu, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu i fachowej wiedzy, GOPET TRANS skutecznie zamienił wyzwania w łańcuchach dostaw w swoją siłę napędową, tworząc wydajne, niezawodne i zorientowane na jakość rozwiązania.

Już w 2013 r. GOPET TRANS była pierwszą firmą, która oferowała „zielony” transport i rozwiązania intermodalne w Bułgarii. Wewnętrzne dane pokazują, że do 2022 r. przetransportowaliśmy pociągami łącznie 565 000 ton ładunków, oszczędzając przy tym 207 000 ton CO2. Zauważyliśmy, że w ostatnich latach zainteresowanie ekologicznym transportem szczególnie wzrosło. Dotyczy to głównie firm, które mają regularne dostawy i realizują swoją misję ochrony środowiska.

Nowe lokalizacje w transporcie lotniczym i morskim

“Chcemy dostarczać naszym klientom szereg rozwiązań oraz wzmacniać naszą pozycję w obszarach transportu morskiego i lotniczego, gdzie jesteśmy już rozpoznawalnym i wiarygodnym partnerem biznesowym. Zdobyte zaufanie i długoterminowa współpraca są dla nas kluczowe. Przewaga konkurencyjna GOPET TRANS polega na naszej elastyczności i szybkości reakcji – jest to wynik dobrego zrozumienia działalności naszych klientów, ich unikalnych potrzeb i dynamiki łańcuchów dostaw” – powiedziała dyrektorka handlowa, Raya Rendakova.

Firma oprócz planów związanych z dekarbonizacją, chce do 2030 r. zwiększyć do 50% wykorzystanie ciężarówek elektrycznych i LPG w dostawach w Bułgarii i Grecji. Jest to kontynuacja strategii zielonych rozwiązań, które mają wspierać redukcję emisji dwutlenku węgla.

„Zdajemy sobie sprawę, że nasza branża ma ogromny wpływ na środowisko. Dlatego planujemy sukcesywnie zwiększać liczbę własnych jednostek intermodalnych oraz wspierać naszych partnerów w modernizowaniu ich flot” – dodała dyrektorka handlowa GOPET TRANS.

Bardziej regularne cotygodniowe przewozy LTL

Od początku 2023 r. eksperci branżowi odnotowują spadki w eksporcie towarów i redukcję zamówień. Jest to wynik niepewności gospodarczej, wojny w Ukrainie oraz wysokiej inflacji. W tej dynamicznej sytuacji, niezależnie od wielkości firm, preferowanym rozwiązaniem jest zwiększanie zapotrzebowania na wysyłki częściowe. Nasza firma planuje poszerzyć swoje możliwości, wprowadzając nowe, stałe, cotygodniowe wyjazdy do różnych destynacji w Europie.

Nowoczesny system do kontroli i identyfikowania ładunków

GOPET TRANS systematycznie inwestuje w rozwój technologiczny i doskonalenie swoich systemów związanych z kontrolą i śledzeniem ładunków. Naszym klientom zapewnia to widoczność ich przesyłek oraz daje optymalną przewidywalność dostaw. Ponadto, nasz zespół IT wprowadził i sukcesywnie rozwinął specjalistyczne oprogramowanie do opracowania nowego systemu planowania. Dzięki temu rozwiązaniu nasi specjaliści mogą właściwie zaplanować kursy i zminimalizować liczbę “pustych kilometrów”, co jednocześnie przekłada się na redukcję szkodliwych emisji.

Zapraszamy młode talenty

GOPET TRANS stoi przed jeszcze jedną kluczową kwestią – to duże wyzwanie w rekrutacji nowych talentów z branży. Bywa to szczególnie trudne, gdy szukamy kandydatów z doświadczeniem w spedycji i jednoczesną kombinacją znajomości określonych języków, np. angielskiego i polskiego, tureckiego lub rumuńskiego. Jednakże nasz coroczny program na 3-miesięczny staż w fimie jest ponownie otwarty. Uważamy, że może być to ciekawa propozycja dla tych, którzy są dopiero na początku swojej kariery zawodowej.

GOPET TRANS aktywnie rozwija programy i działania wspierające dobre samopoczucie swoich pracowników. W 2023 r. firma  szczególnie koncentruje się na podnoszeniu kompetencji zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w otoczeniu biznesowym oraz potrzebami i oczekiwaniami naszych klientów.

Dzięki dużemu doświadczeniu i wiedzy branżowej, firma ma sprecyzowaną misję i strategię na swój przyszły rozwój oraz jest gotowa sprostać wszelkim wyzwaniom jakie stawia branża. Firma będzie nadal ciężko pracować, aby osiągnąć postawione cele, koncentrując się na konkretnych potrzebach, potencjale i możliwościach dla każdego klienta.

O GOPET TRANS: Firma została założona w 1995 roku w Bułgarii, w Sofii. Początkowa działalność opierała się na spedycji, później przekształciła się w dostarczaniu usług transportowych i logistycznych typu „one stop shop”. Działalność firmy wyznacza jej wizja, która skupia się na kliencie oraz zaangażowaniu zespołów profesjonalistów. Dziś GOPET TRANS jest wiodącym dostawcą usług transportowych i logistycznych w Bułgarii oraz ważnym graczem regionalnym, z silną lokalną obecnością w Grecji, Rumunii, Polsce, Hiszpanii, a od 2020 roku także w Turcji.

Świadczy wysokiej jakości usługi dla ponad 5000 bułgarskich i międzynarodowych firm z różnych branż. Oferuje rozwiązania w zakresie: transportu drogowego o szerokim zasięgu w Europie i regularnych wyjazdach do Turcji i na Bliski Wschód; transportu intermodalnego łączącego Europę Południową i Zachodnią; światowego transportu morskiego i lotniczego, a także kompletne rozwiązania dla logistyki, magazynowania i dystrybucji w Bułgarii i Grecji. Zespół GOPET TRANS liczy około 350 pracowników, z czego ponad połowa pracuje w biurze w Bułgarii. Plany ekspansji firmy mają na celu dalszą dywersyfikację oferowanych usług i osiągnięcie większej elastyczności poprzez cyfryzację.

Filozofia biznesowa firmy koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań wspierających działalność naszych klientów. Pomagając w ich rozwoju, GOPET TRANS osiąga swój zrównoważony wzrost.