Nasze zaangażowanie w długoterminowy wzrost oraz strategię zrównoważonego rozwoju na polskim rynku zostało docenione i nagrodzone prestiżową nagrodą „Gazela Biznesu 2018”.

Począwszy od 2000 roku, „Puls Biznesu”, wiodące czasopismo o zasięgu ogólnokrajowym, publikuje swój ranking w oparciu o wyniki finansowe polskich firm działających we wszystkich sektorach gospodarki.

Organizowany rokrocznie plebiscyt skupia najbardziej dynamiczne małe i średnie firmy, doceniając ich przedsiębiorczość oraz efektywność biznesową. Tytuł “Gazeli Biznesu” to znak rozpoznawczy przedsiębiorstw, w których od lat utrzymuje się dobra koniunktura, a ich rozwój jest wynikiem nowoczesnego zarządzania i długofalowego planowania.

Uznajemy tę nagrodę za symbol naszych ciągłych i wytrwałych starań, aby oferować naszym klientom innowacyjne rozwiązania oraz usługi.