W dniach 16-17 maja br. w ramach owocnej współpracy i przyjaźni z Uniwersytetem Łódzkim, wzięliśmy  udział w konferencji TSL Days 2019. Podczas tego wydarzenia, przebiegającego pod hasłem przewodnim „Współczesna logistyka a zrównoważony rozwój”, studenci mieli możliwość poznania specyfiki branży logistycznej od strony praktycznej.

GOPET Poland udzieliło wsparcia merytorycznego wydarzeniu, biorąc udział  w Komisji oceniającej referaty studenckie na temat zrównoważonego rozwoju. W konkursie tym brali udział studenci uczelni z całej Polski.

Prezentacja naszej firmy w zakresie zrównoważonego biznesu oraz wspierających go rozwiązań, umożliwiła przedstawienie szeregu innowacyjnych narzędzi, case study pozwalających wyciągnąć wnioski, co do danego modelu biznesowego czy cech rynku.

Udział w Panelu Ekspertów podczas Debaty „Zrównoważony rozwój w kontekście logistyki”, pozwolił natomiast przybliżyć wizerunek firmy poprzez odpowiedzi na pytania dotyczące determinantów zrównoważonego przedsiębiorstwa, korzyści, barier, jak i sposobów rozwiązywania problemów oraz niezwykle cennych wskazówek dla studentów, jako przyszłych pracowników.