W kontekście postępujacego rozwoju COVID w Europie chcemy zapewnić, że GOPET podjął wszystkie odpowiednie środki, aby zapewnić ciągłość działalności dla wszystkich naszych Partnerów. W naszej firmie podjęliśmy również rozszerzone środki ostrożności, aby zachować zdrowie naszego zespołu.

Jak Państwo wiedzą, sytuacja rozwija się bardzo szybko, a władze lokalne w każdym kraju podejmują działania w celu ograniczenia szybkiego rozprzestrzeniania się infekcji. Na dzień dzisiejszy stan wyjątkowy został już ogłoszony w trzech z naszych krajów operacyjnych: w Bułgarii, Rumunii i Polska.

W związku z tym i w odniesieniu do procesu fakturowania informujemy na dzień dzisiejszy, że nasze faktury i CMR będą wysyłane wyjątkowo TYLKO pocztą elektroniczną, zastępując tymczasowe fizyczne przesłanie dokumentów pocztą. Uważamy to za oficjalne powiadomienie i wdrażamy jako obecne postępowanie.