Dzięki nowym rozwiązaniom logistycznym i cyfryzacji rośniemy w siłę i stajemy się liderem branży transportowej

sty 11, 2022Panel Eksperta

„Liderem w branży zostanie ten, który szybko przyswoi nowe technologie oraz będzie zaangażowany w procesy cyfryzacji. Właśnie takie kroki podejmowane są w naszej organizacji.” – powiedziała w wywiadzie dla specjalnej, noworocznej edycji Manager Magazine „First in Business” Kamelia Vasileva, dyrektorka handlowa ds. klientów globalnych w Gopet Trans.

Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu i dynamicznemu rozwojowi w branży logistycznej, wiemy, że kryzys może oznaczać również szansę. Zdaniem Vasilevy, w 2021 roku istotne znaczenie dla Gopet miało szybkie działanie, reorganizacja i adaptacja nowej strategii biznesowej, a także wprowadzanie nowatorskich rozwiązań logistycznych w celu utrzymania stabilności systemu biznesowego i zainteresowania interesariuszy.

Poniżej prezentujemy cały wywiad dla magazynu „The First in Business” z Kamelią Vasilevą, dyrektorką handlową ds. klientów globalnych w Gopet Trans.

Rok 2021 minął pod znakiem wielkich zmian strukturalnych oraz redystrybucji podaży i popytu. To, z czym obecnie mamy do czynienia, to zupełnie nowy rodzaj zmienności rynków, gdyż do pewnego momentu firmy w Bułgarii, Europie, czy na całym świecie koncentrowały się na minimalizowaniu negatywnych skutków wynikających z wdrożenia polityki dystansowania społecznego w 2020 r. Wyzwania w 2022 r. nadal związane są z panującą pandemią, i również będą rzutować na funkcjonowanie rynków. Będzie to widoczne zarówno w wahaniach przepustowości (przyczyni się do tego także wchodzący pod koniec lutego ‘22 r. Pakiet mobilności), w nieefektywności planowania tras (z powodu opóźnień lub zmian w ograniczeniach w poruszaniu się po Europie), ze względu na utrzymujący się niedobór niektórych towarów i produktów (takich jak półprzewodniki, tworzywa sztuczne, od niedawna także papier) lub innych czynników, sztucznie wynikających z problemu z kontenerami, z którym ciągle zmagają się Chiny. Wszystkie te czynniki wymagają od nas, i innych firm, nieustannego monitorowania rynku i wyjątkowej zwinności w poruszaniu się w gąszczu pojawiających się zmian.

W 2022 r. Azja nadal ma problem z zaopatrywaniem europejskich łańcuchów dostaw. W związku z tym, strategiczne położenie Bułgarii daje przewagę konkurencyjną i nowe możliwości przyciągania inwestorów zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Tym samym, Bułgaria ugruntowuje swoją pozycję jako ekonomicznie wiarygodny partner dla całej Europy. Inwestorzy chcą inwestować w nowe projekty, w firmy produkcyjne i w rozwój infrastruktury transportowej, jednakże do tego potrzebny jest czas (na pewno okres dłuższy niż rok), a powodzenie inwestycji będzie w dużej mierze zależeć od wsparcia władz państwowych i lokalnych.

Musimy stawić czoła nowym wyzwaniom, podczas gdy wciąż zmagamy się z już istniejącymi, takimi jak słabo rozwinięta infrastruktura intermodalna i flota transportowa, która rozwija się wolniej niż wymagają tego potrzeby rynku.

Podsumowując, rok 2022 daje ogromną szansę na rozwój dla naszej branży. Nawet jeśli łańcuchy dostaw znajdują się pod ogromną presją, istnieje pewna wrodzona odporność, która teraz wchodzi na kolejny poziom. Liderem w branży zostanie ten, który szybko przyswoi nowe technologie oraz będzie zaangażowany w procesy cyfryzacji. Właśnie takie kroki podejmowane są w naszej organizacji.