W dniach 24 i 25 października br. braliśmy udział w Transport and Logistics Future Forum, czyli „ najmocniejszej konferencji dla top managementu transportu i logistyki w regionie CEE”.

Pierwsza edycja odbywająca się w Łodzi, regionie będącym obecnie w pełnym rozkwicie gospodarczym, obiecała zgromadzić najważniejszych wizjonerów i praktyków sektora T&L oraz stworzyć odpowiednie warunki pełnego dostępu do mnóstwa informacji biznesowych, czerpać inspirację oraz by nawiązać kontakty z najważniejszymi osobami w branży całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Jako dynamiczny gracz na polskim rynku, z działaniami skoncentrowanymi na obszarze całej Europy, GOPET Poland nie mógł ominąć obecności na takim wydarzeniu, szczególnie gdy myśl przewodnia rozmów dotyka tematu, jak przełomowa może być technologia dla branży T&L.

Codziennie kontaktujemy się z firmami różnej wielkości, z całej Europy oraz wszystkich branż. Ich wspólną cechą jest rosnące zapotrzebowanie na kompleksową widoczność. Powoduje to ciągłą presję wszystkich podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw, a transport jest jednym z kluczowych segmentów, który musi dostosowywać i wprowadzać innowacje w celu spełnienia stale zmieniających się wymagań.

Nasza konkluzja po tym wydarzeniu. A właściwie są dwie. Dobra dla każdego menedżera jest taka podróż w przyszłość, ponieważ wszyscy potrzebujemy dawki inspiracji.

Drugi wniosek jest taki, że na T&L olbrzymi wpływ będzie miało to, jak szybko uda się wdrożyć i zintegrować dynamiczne technologie umożliwiające efektywność we wszystkich komponentach łańcucha dostaw.