Dążymy, aby proponowane naszym Klientom rozwiązania były coraz bardziej zielone i proekologiczne.

Począwszy od 2013 r. i naszych wczesnych testów z zakresu transportu intermodalnego, podjęliśmy drobne, ale konkretne kroki, aby rozwijać zielone usługi i wspierać naszych Klientów we włączaniu transportu kolejowego do ich zakresu potrzeb. Będziemy konsekwetnie rozwijać te działania poprzez zwiększanie częstotliwości istniejących połączeń, jak i wprowadzając nowe.

Po więcej informacji i spersonalizowaną ofertę zapraszamy do kontaktu pod adresem: gti@gopettrans.com