W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z wybuchem epidemii koronawirusa COVID-19 w Europie, wychodząc naprzeciw potrzebom, chielibyśmy poinformować, że zaakceptujemy fakturę i wszystkie powiązane dokumenty transportowe w formie skanów przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Okres płatności liczymy od otrzymania wszystkich dokumentów pocztą elektroniczną, ale tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

  • Jeden e-mail na zlecenie transportowe;
  • Wszystkie dokumenty należy przesyłać w formacie pdf, maksymalny rozmiar wiadomości powinien wynosić 10 MB;
  • Wszystkie dokumenty transportowe muszą być czytelnymi kopiami w kolorze;
  • Temat musi zawierać nasz numer zamówienia transportowego, plik pdf powinien mieć taką samą nazwę;
  • Dokumenty należy przesłać na adres invoicing@gopettrans.com;
  • Proszę zachować wszystkie oryginalne dokumenty, a jeśli będą nam potrzebne w przyszłości, chcielibyśmy zastrzec sobie prawo do ich żądania;
  • W związku z obecną sytuacją chcielibyśmy poinformować, że mogą wystąpić niewielkie opóźnienia przetwarzania i płatności.